Kvalitetni podaci za brzo donošenje odluka.

Dovoljan je jedan klik da provjerite svog partnera ili izradite izvještaj za menadžment.

Naručite bonitetni izvještaj na bosanskom jeziku.
Mogućnost plaćanja preko PayPal-a.
Bonitetni izvještaj za 11 država.
Napravite analizu partnera ili izvještaj o rukovodstvu u nekoliko minuta.